Art italien en possession néerlandaise. 1er juillet-1er oct. 1934. Musée municipal

1934 Huib Luns Italiaansche kunst in Nederlandsch bezit. 1 juli-1 oct. 1934. Stedelijk Museum
Format original : mm x mm © Rijksmuseum of Amsterdam